Мултиинженеринг - специализирани машини

Мултиинженеринг се занимава с конструиране и изработка на нестандартно оборудване в леката и хранително-вкусовата промишленост. Основният обхват на производство на фирмата включва: лазерно рязанe; транспортьори, транспортни ленти, лента завой, линия за производство на ядки и цялостни транспортни системи от стомана и неръждаема стомана; специализирани машини и детайли. Техническата база на Мултиинженеринг съответства на най-високите изисквания в бранша. Фирмата извършва висококачествени услуги, свързани с профилактика, ремонт и сервиз на транспортни системи. Екипът на Мултиинженеринг се състои от висококвалифицирани специалисти, които са в денонощна готовност за реакция при възникнал проблем.

Изработката на транспортьори с метална лента е направление от дейността, което фирмата развива повече от седем години. За тях предлага сервиз и ремонт. За времето, в което се занимава и развива в тази област, Мултиинженеринг може да се похвали с нарастващ брой доволни клиенти не само в България, но и в чужбина.

img1

Публична покана – Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства. Подобряване условията на труд в “ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА”

Проект: № BG05M9OP001-1.008-1169-C01-2/21.09.2018 г.   Наименование: ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ДБП № BG05M9OP001-1.008-1169-C01 Подобряване условията на труд в “ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА” Обособена позиция 1                       Закупуване на специално работно облекло Обособена позиция 2 Закупуване на лични предпазни средства Свали документите – пакет публична покана

img1

Публична покана климатици – Проект “Подобряване условията на труд в ЕТ”Мултиинженеринг – Иванка Ангелова”

Проект: BG05M9OP001-1.008-1169-C01 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ СВЪРЗАНО С ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА ПО ДБП № BG05M9OP001-1.008-1169-C01 Подобряване условията на труд в “ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА” Обособена позиция 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторна климатична система тип колонен – 10 бр. Обособена позиция 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторна климатична система тип стенен –

Нова лазерна машина TRUMATIC L3050

Мултиинженеринг закупи и пусна в действие нова лазерна машина, модел TRUMATIC L3050 с нови, по-големи възможности и мощност 5 kW. Техническите параметри на лазерната машина позволяват изрязване на детайли от ламарина, при следните размери: • Лист ламарина с максимален размер 3000 х 1500 мм • Неръждаема ламарина с дебелина 15 мм • Черна ламарина с дебелина до 20 мм •