Project Description

Мултиинженеринг  проектира и изработи Система за отвеждане  на празни кашони и кутии, за Софарма Трейдинг АД, лидер в производтсвото на лекарствени продукти.  Линията за отпадъчна хартия се състои от 5/пет/ на брой гумени лентови транспортьора.

Предназначението им е да транспортират поставените върху тях кашони, кутии и други обемисти хартиени отпадъци извън сградата и да ги изхвърлят в съоръжението за смачкване и временно складиране на хартия /хидравлична преса и контейнер за хартия/.

Линията разполага с 3 на брой бутониери за ръчно управление на линията /2бр. на долното ниво и 1бр. на горното/. Бутониерите са снабдени със старт/стоп бутон, авариен стоп и сигнална лампа. Системата от транспортьори и съоръжение за смачкване и складиране на хартия разполага с два блока за индикация на състоянието /един на долното ниво и един на горното/, като на всеки блок има три светлини за индикация.