img1

Публична покана климатици – Проект “Подобряване условията на труд в ЕТ”Мултиинженеринг – Иванка Ангелова”

Проект: BG05M9OP001-1.008-1169-C01 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ СВЪРЗАНО С ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА ПО ДБП № BG05M9OP001-1.008-1169-C01 Подобряване условията на труд в “ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА” Обособена позиция 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторна климатична система тип колонен – 10 бр. Обособена позиция 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторна климатична система тип стенен –

Нова лазерна машина TRUMATIC L3050

Мултиинженеринг закупи и пусна в действие нова лазерна машина, модел TRUMATIC L3050 с нови, по-големи възможности и мощност 5 kW. Техническите параметри на лазерната машина позволяват изрязване на детайли от ламарина, при следните размери: • Лист ламарина с максимален размер 3000 х 1500 мм • Неръждаема ламарина с дебелина 15 мм • Черна ламарина с дебелина до 20 мм •

img1

Проект “Подобряване условията на труд в ЕТ”Мултиинженеринг – Иванка Ангелова”

Проект: BG05M9OP001-1.008-1169-C01 „Подобряване условията на труд в ЕТ „Мултиинженеринг – Иванка Ангелова“ Главна цел: Подобряване на работната среда и качеството на работните места посредством адаптиране на управленските процеси, насърчаване на географската мобилност и въвеждане на средства за лична и колективна защита. Бенефициент: ЕТ „МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА” Обща стойност: 207 191 лв., от които 176 112.35 лв. европейско и 31

Система за нанасяне на лепило на кутии

Екипът на Мултиинженеринг проектира и изработи система за нанасяне на лепило на кутии. Системата е изцяло автоматизирана, с три процесни зони за лепене :  Залепване на двете къси страни на кутията;  Завъртане на 90˚ на кутията;  Залепване на една дълга страна на кутията; Транспортната система е с конструкция от неръждаема стомана,задвижването се извършва с МРГ, като скоростта

Ролков транспортьор

Екипът на Мултиинженеринг може да се похвали с още един успешно реализиран проект . Проектирахме и изработихме ролков транспортьор за Симлоджик ЕООД. Конструкцията е стомана, прахово боядисана. Транспортьорът е със задвижвани ролки Ф 50мм , посредством верига. Технологичното оборудване е изработено със странични регулируеми парапети, лагерни опори, регулируеми вертикални опори и регулируеми пети.