Преместване на технологичнотото оборудване на Престиж 96

Мултиинженеринг извърши преместване на технологичнотото оборудване на „Престиж 96” (Пловдив) до „Престиж 96” (Велико Търново).

Линия термична обработка Балкан Фуудс

Мултиинженеринг изработи линия за термична обработка на ядки

Мултиинженеринг изработи и достави на „Болкан Фудс” линия за термична обработка на ядки.