Манипулатори

Манипулатори

Основна цел при разработването на манипулаторите е предоставянето на качествени и надеждни системи за автоматизация и роботизация на процесите. Предназначението им е да осигури автоматично подреждане, сортиране, разделяне, подаване и т.н. на различни по форма и размери продукти. Манипулаторите са средство за постигане на максимална ефективност в конкретни експлоатационни условия, чрез подобряване и оптимизиране на различни (определени) етапи от работния