Нестандартно оборудване

Нестандартно оборудване

Проектиране и изработване на нестандартно оборудване, машини, съоръжения и машинни елементи.