Производствена линия за вафлени кори

Производствена линия за вафлени кори

Производствената линия за вафлени кори се състои от система от ремъчни транспортьори, мазачка за крем, спираловиден охладител, система от транспортьори, според производствената база на клиента, елеватор, разреждащо устройство и хладилен тунел.

Производствена линия

Производствени линии

Мултиинженеринг предлага проектиране, конструиране и изработване на линия за производство на ядки. Изработената поточна линия за овкусяване и печене на ядки осигурява висока производителност при намалени разходи за поддръжка и обслужване. Автоматизираните производствени линии осигуряват автоматично извършване на всички основни и спомагателни операции и непрекъснат производствен процес. Фирма Мултиинженеринг предлага и системи за контрол на качеството към линия за производство

Технологична линия

Технологични линии

Автоматизираните технологични линии, които изработва Мултиинженеринг осигуряват автоматично извършване на всички основни и спомагателни операции и непрекъснат производствен процес. Произведените от нас технологични линии намират приложение в зърнопреработвателната и пакетиращата промишленост. Изработвали сме множество компоненти за вграждане в технологични линии в месопреработвателната, печатарската, бутилиращата, козметичната, фармацевтичната и много други индустрии. Дългогодишния опит, висококвалифицираните кадри на фирмата и високотехнологичното оборудване дават