Технологична линия

Технологични линии

Автоматизираните технологични линии, които изработва Мултиинженеринг осигуряват автоматично извършване на всички основни и спомагателни операции и непрекъснат производствен процес. Произведените от нас технологични линии намират приложение в зърнопреработвателната и пакетиращата промишленост. Изработвали сме множество компоненти за вграждане в технологични линии в месопреработвателната, печатарската, бутилиращата, козметичната, фармацевтичната и много други индустрии. Дългогодишния опит, висококвалифицираните кадри на фирмата и високотехнологичното оборудване дават