Транспортна система

Транспортни системи

Мултиинженеринг изгражда системи от лентови транспортьори. Чрез изградените транспортни системи осигуряваме висока ефективност при преноса на продукция и оптимизиране на пространството в производствените помещения чрез осигуряване на гъвкавост при организирането на технологичните линии. Благодарение на различните типове стоящи и окачени транспортьори в комбинация с ъгловите отклонения и допълнителни устройства за събиране или разделяне на потока на продукцията които предлага фирмата