Транспортьори

Транспортьори

„Мултиинжинеринг” произвежда транспортьори и елеватори с дължина и ширина съобразно технологията и изискванията на клиента. Лентови транспортьори; Транспортьори с метални транспортни ленти; Транспортьори с модулни транспортни ленти; Верижни транспортьори; Ролкови транспортьори; Елеватори; В зависимост от спецификата на поръчката, фирмата разработва конвейери, които да отговарят както на конкретните изисквания на потребителите, така и на българските и европейските директиви, изисквания и стандарти