производствени

Производствена линия за вафлени кори

Производствена линия за вафлени кори

Производствената линия за вафлени кори се състои от система от ремъчни транспортьори, мазачка за крем, спираловиден охладител, система от транспортьори, според производствената база на клиента, елеватор, разреждащо устройство и хладилен тунел.

Производствена линия за вафлени кориПроизводствена линия за вафлени кори