Транспортьори

Транспортьори

Транспортьори

„Мултиинжинеринг” произвежда транспортьори и елеватори с дължина и ширина съобразно технологията и изискванията на клиента.

  • Лентови транспортьори;
  • Транспортьори с метални транспортни ленти;
  • Транспортьори с модулни транспортни ленти;
  • Верижни транспортьори;
  • Ролкови транспортьори;
  • Елеватори;

В зависимост от спецификата на поръчката, фирмата разработва конвейери, които да отговарят както на конкретните изисквания на потребителите, така и на българските и европейските директиви, изисквания и стандарти за всяка конкретна сфера на производство.

Транспортьори

Транспортьори

Транспортьор завой

Лентов транспортьор с пластична транспортна лента

Лентов транспортьор за металдетектор

Верижен транспортьор